Rosz ha-Szana

Zaczął się Nowy Rok 5776 i zostały nam do końca świata tylko 224 lata 🙂 Jedliśmy z tej okazji jabłka maczane w miodzie by Nowy Rok był słodki i dobry. A dziś, pierwszego dnia świątecznego, należy udać się nad swobodnie płynącą wodę i tam odmówić modlitwy, w których padają słowa: „Któż jest taki jak Ty,  Boże… Ty wrzucisz nasze grzechy głęboko w morze” – i symbolicznie wrzucić grzechy do rzeki. Poza tym Nowy Rok jest rocznicą narodzin Adama i Ewy pochowanych w jaskini w Hebronie, rocznicą pierwszego grzechu, przypomnieniem tego, czym jest skrucha oraz przypomnieniem o poświęceniu Izaaka, zamiast którego został poświęcony na ofiarę baran. Z rogu tego barana Abraham sporządził szofar. Właśnie dźwięk szofaru ma nas obudzić z moralnego letargu.

Tymczasem – Shana Tova!