O nas

o nas

 

Chór Żydowski „Clil” (hebr. dźwięk, brzmienie) powstał w marcu 2003 roku z inicjatywy absolwentki Wydziału Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi – Agnieszki Najmałowskiej, która po pobycie w Izraelu postanowiła działać na rzecz odradzania się żydowskiej kultury muzycznej w Polsce.

Chór „Clil” jest amatorskim chórem żydowskim. Kultywując żydowskie tradycje muzyczne, zapoznaje słuchaczy, a także chórzystów, z żydowskimi zwyczajami i świętami. Repertuar chóru obejmuje pieśni i piosenki w języku hebrajskim, jidysz (języku Żydów aszkenazyjskich) oraz ladino (języku Żydów sefardyjskich). Celem działalności chóru jest szerzenie tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych, religijnych oraz przeciwdziałanie uprzedzeniom i stereotypom.

Od października 2004 r. chór ma formę stowarzyszenia, które działa równolegle w dwóch miastach – Warszawie i Łodzi i skupia około trzydziestu osób w różnym wieku, czerpiących radość ze wspólnego śpiewania. Grupy łódzka i warszawska zazwyczaj ćwiczą osobno, ale często koncertują razem. Do chóru przyjmowani są wszyscy, którzy chcą realizować cele statutowe Stowarzyszenia, bez względu na narodowość i wyznanie. Zasadą działalności chóru jest otwartość dla ludzi z różnych środowisk i o różnych poglądach. Od 2009 roku chór jest objęty patronatem przez Gminę Żydowską Warszawską.

Chór „Clil” występuje samodzielnie oraz bierze udział w widowiskach artystycznych i uroczystościach związanych ze świętami żydowskimi, uczestniczy też w obchodach rocznicowych związanych z historią Holocaustu. Od momentu powstania „Clil” zaprezentował swój repertuar na ponad 100 koncertach i przedstawieniach. Chór stale bierze udział w koncertach skierowanych bezpośrednio do społeczności żydowskiej (koncerty w klubach TSKŻ i Laudera, okazjonalne koncerty organizowane przez Gminę Żydowską podczas uroczystości z okazji świąt żydowskich i obchodów rocznicowych), a także występuje dla szerokiej publiczności. Prowadzi również działalność edukacyjną polegającą na organizowaniu koncertów tematycznych przybliżających święta żydowskie i ważne wydarzenia związane z historią Żydów (koncerty purimowe i chanukowe, koncerty z piosenkami z okresu Holokaustu dla szkół i domów kultury).

Chór występował w wielu miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Katowice, Łódź), i brał udział w wielu festiwalach (festiwal Singera w Warszawie, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, festiwal chóralny „Wschód-Zachód – Zbliżenia” w Radomsku, festiwal Cantio Lodziensis w Łodzi, festiwal w Białowieży, festiwal kultury żydowskiej w Stuttgarcie).

Chór ma w dorobku trzy płyty CD.