Nagrania

„Pieśni szabatowe” (2011)
Nagrana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Lista utworów:

 

„Piosenki z łódzkiego getta” (2009)
Zrealizowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrzych i Administracji. Patronat medialny: Midrasz.

Lista utworów: