Magdalena Szymańska

Magda

Dyrygentka części łódzkiej Chóru Żydowskiego „Clil”

Magdalena Szymańska jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk
o Wychowaniu, w zakresie Edukacji Artystycznej. Ukończyła także podyplomowe studia
logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Obecnie doskonali swoje umiejętności w klasie kameralnej prof. Antonio Florio (specjalność –
muzyka dawna) w Conservatorio di Musica San Pietro a Majella w Neapolu.
Od kilku lat prowadzi Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu , łódzką część Chóru
Żydowskiego „Clil” oraz Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2016 r.
dyryguje także chórem Czterech Kultur „Dialog”. Jest członkiem kameralnego chóru Vivid
Singers.

Magdalena Szymanska is a graduate of the faculty of  vocal and acting  performance at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź as well as a graduate of  the University of Łódź at the faculty of educational sciences in the field of artistic education. She also completed her post-graduate studies in speech therapy
at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Currently she is improving her skills in the chamber music class  of  Professor Antonio Florio (specialty: early music) at the Conservatorio di Musica San Pietro a Majella in Naples.

For several years she has been conducting the Lutheran Church Choir in Zgierz, the Jewish Choir „Tslil” and the Choir of the Moniuszko Singing Association in Łódź. Since 2016 she has also been  the conductor of the Choir of Four Cultures “Dialogue”. She is a member of the chamber choir called Vivid Singers.