„Ciechanovia Cantans” po raz piąty

Portal ekumenizm.pl 04.06.2008
Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Ciechanovia Cantans” to już nie tylko ważne wydarzenie o charakterze muzycznym. To integracja europejska w lokalnym wydaniu oraz miejsce dialogu różnorodnych kultur. Część koncertów odbywa się w ciechanowskich kościołach, a ich konferansjerem jest ks. dr Krzysztof Stępniak – dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów.
W tym roku wystąpiły chóry ze Słowacji i Litwy, Chór Żydowski „Clil” z Łodzi oraz ciechanowskie chóry: Sine Nomine, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, parafialne (z parafii: św. Józefa, św. Piotra, św. Franciszka) oraz zespoły: Muzyki Dawnej „Horrendus” z Gimnazjum nr 3 i „Whay Ducky?”. – Tegoroczna edycja otrzymała m.in. patronat Komisji Europejskiej w ramach „Europejskiego Roku Dialogu Między- kulturowego” – podkreślał międzynarodowy wymiar przedsięwzięcia prezydent Waldemar Wardziński.
[…] W trakcie finałowego koncertu największy aplauz wzbudził występ Chóru Żydowskiego „Clil” z Łodzi. Różnorodny repertuar i jego żywiołowe wykonanie wyraźnie spodobały się publiczności. „Shalom alehem” zabrzmiało szczególnie nostalgicznie w mieście, w którym przed II Wojną Światową w tak wielu domach w piątkowe wieczory zapalano szabasowe świece […].