Chanuka z Clilem :-)

Za kilka dni Chanuka, Święto Świateł – w tym roku rozpoczyna się o zmroku 6 grudnia. Przez osiem kolejnych dni będziemy zapalać świeczki w chanukijach, upamiętniając cud, który zdarzył się podczas powstania Machabeuszów pod wodzą Judy Machabeusza. A nasz chór będzie śpiewać  przy zapalaniu pierwszej chanukowej świeczki przez naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha. Przyjdźcie 6 grudnia na  plac Grzybowski o 16:30, wysłuchajcie hymnu Ma oz cur i chanukowych piosenek!