Archiwum kategorii: Dyrygenci

Wojciech Pławner

Wojtek_Plawner

Dyrygent części warszawskiej Chóru Żydowskiego „Clil” od września 2014 r.

 Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Był długoletnim uczniem prof. Zenona Płoszaja w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
W 2003 ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Zenona Brzewskiego w Warszawie
w klasie prof. Mirosława Ławrynowicz (dyplom z wyróżnieniem). Studiował na Universität Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem prof. Igora Ozima oraz na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Gerharda Schulza. W 2012 ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej.

Od 10 roku życia brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Jest laureatem Grand Prix oraz „Rydwanu Apollina” na Ogólnopolskich Przesłuchaniach uczniów klas skrzypiec Szkół Muzycznych Pierwszego Stopnia w Olsztynie, laureatem I miejsca na Ogólnopolskich Przesłuchaniach uczniów klas skrzypiec i altówki Szkół Muzycznych drugiego stopnia w Elblągu oraz I miejsca X Konkursu Młodych Skrzypków Regionu Łódzkiego. W 2001 roku zajął II miejsce na III Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Skrzypków im. Louisa Spohra w Weimarze. W 2004 r. zdobył Nagrodę Publiczności na Internationales Kärntner Sparkasse Wörthersee Musikstipendium w Velden w Austrii oraz otrzymał tytuł: „ESTA Student of The Year Award“ – tytuł Studenta Roku przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych na konferencji w Rotterdamie. W tym samym roku uzyskał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego na 11. Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa
w Pörtschach w Austrii. W 2006 roku został laureatem VI miejsca na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, a w 2008 roku zwycięzcą Stefanie Holl – Violinwettbewerb w Wiedniu.

Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych kursach muzycznych pracując pod kierunkiem między innymi: Wandy Wiłkomirskiej, Hermanna Krebbersa, Sherbana Lupu, Wolfganga Marschnera, Christiane Hutcap, Mariny Jaszwili i Krzysztofa Węgrzyna. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury, a także laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”. Przez szereg lat był też podopiecznym, a następnie stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Koncertował w Niemczech, Holandii, Austrii, Chorwacji, na Malcie oraz w Japonii. W latach 2005 i 2006 wystąpił jako solista i kameralista na IX oraz X Wielkanocnym Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena w Warszawie. W 2008 roku uczestniczył jako solista, kameralista
i koncertmistrz w Kyoto International Music Students Festival. W swoim dorobku fonograficznym ma 2 płyty z muzyką Henryka Wieniawskiego (DUX, Polmusic) – w tym jedną nagraną wspólnie z bratem Piotrem.

Występował między innymi z takimi orkiestrami jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w bydgoskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego. Absolwent wydziału dyrygentury symfoniczno-operowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego (dyplom w maju 2016 r.). Obecnie studiuje na wydziale dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Uczestniczył w V Międzynarodowej Akademii Dyrygentów w Radomiu oraz w II Kursach Dyrygenckich w Krakowie. W 2013 zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego. W 2016 otrzymał I wyróżnienie na VI Ogólnopolskim Konkursie Młodych Dyrygentów im. Witolda Lutosławskiego w Białymstoku.

Jako dyrygent miał okazję współpracować z takimi orkiestrami jak Radomska Orkiestra Kameralna, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Świętokrzyskiej oraz Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Łódzkiej.

Magdalena Szymańska

Magda

Dyrygentka części łódzkiej Chóru Żydowskiego „Clil”

Magdalena Szymańska jest absolwentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk
o Wychowaniu, w zakresie Edukacji Artystycznej. Ukończyła także podyplomowe studia
logopedyczne w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Obecnie doskonali swoje umiejętności w klasie kameralnej prof. Antonio Florio (specjalność –
muzyka dawna) w Conservatorio di Musica San Pietro a Majella w Neapolu.
Od kilku lat prowadzi Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu , łódzką część Chóru
Żydowskiego „Clil” oraz Towarzystwo Śpiewacze im. S. Moniuszki w Łodzi. Od 2016 r.
dyryguje także chórem Czterech Kultur „Dialog”. Jest członkiem kameralnego chóru Vivid
Singers.

Magdalena Szymanska is a graduate of the faculty of  vocal and acting  performance at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź as well as a graduate of  the University of Łódź at the faculty of educational sciences in the field of artistic education. She also completed her post-graduate studies in speech therapy
at the Maria Grzegorzewska University in Warsaw. Currently she is improving her skills in the chamber music class  of  Professor Antonio Florio (specialty: early music) at the Conservatorio di Musica San Pietro a Majella in Naples.

For several years she has been conducting the Lutheran Church Choir in Zgierz, the Jewish Choir „Tslil” and the Choir of the Moniuszko Singing Association in Łódź. Since 2016 she has also been  the conductor of the Choir of Four Cultures “Dialogue”. She is a member of the chamber choir called Vivid Singers.

 

Lilianna Krych

Lilka-1

Dyrygentka części warszawskiej Chóru Żydowskiego „Clil”
od stycznia 2010 do sierpnia 2014.

Kierownik artystyczny Chóru Żydowskiego „Clil” od maja 2010 do sierpnia 2014 

Ukończyła dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego (2011). W 2009 roku na tej samej uczelni obroniła pracę magisterską z teorii muzyki. W sezonie 2012/2013 była współproducentem i dyrygentem projektu operowego „Gwałt na Lukrecji“ wystawionym w Starej Drukarni PAP w Warszawie (www.therapeoflucretia.pl) Współpracuje z Teatrem Wielkim-Operą Narodową jako asystent dyrygenta. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, z którym realizuje projekty krajowe i międzynarodowe, warsztaty, koncerty i nagrania. Były to m.in.: Pasja wg św. Mateusza J. S. Bacha, Polska 2010/Holandia 2011 z udziałem chóru C.O.V. Haarlem, Pasja wg św. Jana 2013 (www.wts.org.pl) Była czynnym uczestnikiem kursów muzycznych: Mistrzowskich Kursów Dyrygenckich Collina Mettersa (Kraków 2012), Akademii Operowej w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej organizowanej w ramach ENOA (European Network of Opera Academy; David Poutney, Warszawa 2011), III Międzynarodowej Akademii Dyrygentów w Radomiu (maestro Jonatthan Brett, Radom 2011) oraz II Mistrzowskiego Kursu Dyrygenckiego (maestro Jerzy Salwarowski, Gdynia 2008). Brała udział w mistrzowskich kursach wokalnych u prof. Jolanty Janucik (Teresin 2009, Jarosław 2012, 2013). W roku szkolnym 2008/2009 współprowadziła orkiestrę ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Od roku 2012 prowadzi orkiestrę PSM nr 1 im. Oskara Kolberga. Dyrygowała w ramach Com’in Festival 2008, współpracowała z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze (kwiecień 2010).

Izabella Goldstein

Dyrygentka Chóru Żydowskiego „Clil” od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2010 r. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F.F. Chopina w specjalności dyrygentura chóralna na Wydziale Edukacji Muzycznej w klasie prof. Andrzeja Banasiewicza. Ponadto jest studentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Andrzeja Niemierowicza. Wielokrotnie była uczestniczką seminariów kodalyowskich
w Polsce i na Węgrzech, a także seminarium Carla Orffa organizowanym przez AMFC
w Warszawie. Jest muzykiem wszechstronnym, współpracowała z różnymi zespołami m.in.
z Grodziskim Chórem Dziecięcym, z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym ZHP Gawęda, z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Ma szerokie doświadczenie pedagogiczne w pracy z ludźmi w różnym wieku zajmującymi się muzyką w ruchu amatorskim. Wielokrotnie była uczestniczką przedstawień artystycznych różnego typu oraz licznych koncertów.

Agnieszka Najmałowska

Założycielka i dyrygentka Chóru Żydowskiego „Clil” od marca 2003 r. do lutego 2006 r. Ukończyła specjalizację dyrygencką na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi. Idea stworzenia chóru narodziła się na początku 2003 roku, gdy po powrocie z pierwszej wizyty w Izraelu Agnieszka nawiązała kontakt ze społecznością żydowską w Polsce. Jako osoba z wykształceniem muzycznym zapragnęła wykorzystać swoje umiejętności, by wziąć czynny udział w odradzaniu się bogatej żydowskiej kultury muzycznej. Chór Żydowski ułatwił zarówno samej dyrygentce, jak i wielu śpiewającym pod jej kierunkiem osobom spotkanie z żydowską tradycją i sięgnięcie do własnych korzeni kulturowych.