Archiwum kategorii: Dyrygenci

Wojciech Pławner

Wojtek_Plawner

Dyrygent części warszawskiej Chóru Żydowskiego „Clil”

 Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 6 lat. Był długoletnim uczniem prof. Zenona Płoszaja w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi.
W 2003 ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Zenona Brzewskiego w Warszawie
w klasie prof. Mirosława Ławrynowicz (dyplom z wyróżnieniem). Studiował na Universität Mozarteum w Salzburgu pod kierunkiem prof. Igora Ozima oraz na Universität für Musik und darstellende Kunst w Wiedniu pod kierunkiem prof. Gerharda Schulza. W 2012 ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie skrzypiec prof. Iwony Wojciechowskiej.

Od 10 roku życia brał udział w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Jest laureatem Grand Prix oraz „Rydwanu Apollina” na Ogólnopolskich Przesłuchaniach uczniów klas skrzypiec Szkół Muzycznych Pierwszego Stopnia w Olsztynie, laureatem I miejsca na Ogólnopolskich Przesłuchaniach uczniów klas skrzypiec i altówki Szkół Muzycznych drugiego stopnia w Elblągu oraz I miejsca X Konkursu Młodych Skrzypków Regionu Łódzkiego. W 2001 roku zajął II miejsce na III Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Skrzypków im. Louisa Spohra w Weimarze. W 2004 r. zdobył Nagrodę Publiczności na Internationales Kärntner Sparkasse Wörthersee Musikstipendium w Velden w Austrii oraz otrzymał tytuł: „ESTA Student of The Year Award“ – tytuł Studenta Roku przyznawany przez Europejskie Stowarzyszenie Nauczycieli Gry na Instrumentach Smyczkowych na konferencji w Rotterdamie. W tym samym roku uzyskał nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego na 11. Międzynarodowym Konkursie im. Johannesa Brahmsa
w Pörtschach w Austrii. W 2006 roku został laureatem VI miejsca na XIII Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, a w 2008 roku zwycięzcą Stefanie Holl – Violinwettbewerb w Wiedniu.

Brał udział w wielu krajowych i zagranicznych kursach muzycznych pracując pod kierunkiem między innymi: Wandy Wiłkomirskiej, Hermanna Krebbersa, Sherbana Lupu, Wolfganga Marschnera, Christiane Hutcap, Mariny Jaszwili i Krzysztofa Węgrzyna. Był wielokrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury, a także laureatem Programu Stypendialnego Ministra Kultury „Młoda Polska”. Przez szereg lat był też podopiecznym, a następnie stypendystą Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.

Koncertował w Niemczech, Holandii, Austrii, Chorwacji, na Malcie oraz w Japonii. W latach 2005 i 2006 wystąpił jako solista i kameralista na IX oraz X Wielkanocnym Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena w Warszawie. W 2008 roku uczestniczył jako solista, kameralista
i koncertmistrz w Kyoto International Music Students Festival. W swoim dorobku fonograficznym ma 2 płyty z muzyką Henryka Wieniawskiego (DUX, Polmusic) – w tym jedną nagraną wspólnie z bratem Piotrem.

Występował między innymi z takimi orkiestrami jak Sinfonia Varsovia, Orkiestra Kameralna Polskiego Radia „Amadeus”, czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej.

Obecnie jest studentem dyrygentury symfoniczno-operowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego. W 2014 r. ukończył Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie w bydgoskiej Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego.

Uczestniczył w V Międzynarodowej Akademii Dyrygentów w Radomiu oraz w II Kursach Dyrygenckich w Krakowie. W 2013 zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego. Jako dyrygent miał okazję współpracować z takimi orkiestrami jak Radomska Orkiestra Kameralna oraz Polska Orkiestra Radiowa.

Magdalena Szymańska

Magda

Dyrygentka części łódzkiej Chóru Żydowskiego „Clil”

Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie prof. Zdzisława Krzywickiego. Ukończyła Państwowe Ogólnokształcące Liceum Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Łodzi w klasie fortepianu oraz uzyskała magisterium Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Nauk o Wychowaniu, w zakresie Edukacji Artystycznej. W okresie swojej edukacji muzycznej uczestniczyła w licznych kursach interpretacji muzycznej m.in. w Warszawie pod kierunkiem prof. Reginy Smendzianki, w Nowym Sączu pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej oraz w Dusznikach Zdroju pod kierunkiem prof. Ewy Czermak. Współpracuje z Chórem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Zgierzu, sprawuje także opiekę emisyjną nad chórem The Gospel Time działającym w Łódzkim Domu Kultury. Od września 2008 r. do marca 2009 r. dyrygentka Chóru Żydowskiego „Clil”, a także obecnie.

Lilianna Krych

Lilka-1

Dyrygentka części warszawskiej Chóru Żydowskiego „Clil”
od stycznia 2010 do sierpnia 2014.

Kierownik artystyczny Chóru Żydowskiego „Clil” od maja 2010 do sierpnia 2014 

Ukończyła dyrygenturę symfoniczno-operową na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Marka Pijarowskiego (2011). W 2009 roku na tej samej uczelni obroniła pracę magisterską z teorii muzyki. W sezonie 2012/2013 była współproducentem i dyrygentem projektu operowego „Gwałt na Lukrecji“ wystawionym w Starej Drukarni PAP w Warszawie (www.therapeoflucretia.pl) Współpracuje z Teatrem Wielkim-Operą Narodową jako asystent dyrygenta. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Warszawskiego Towarzystwa Scenicznego, z którym realizuje projekty krajowe i międzynarodowe, warsztaty, koncerty i nagrania. Były to m.in.: Pasja wg św. Mateusza J. S. Bacha, Polska 2010/Holandia 2011 z udziałem chóru C.O.V. Haarlem, Pasja wg św. Jana 2013 (www.wts.org.pl) Była czynnym uczestnikiem kursów muzycznych: Mistrzowskich Kursów Dyrygenckich Collina Mettersa (Kraków 2012), Akademii Operowej w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej organizowanej w ramach ENOA (European Network of Opera Academy; David Poutney, Warszawa 2011), III Międzynarodowej Akademii Dyrygentów w Radomiu (maestro Jonatthan Brett, Radom 2011) oraz II Mistrzowskiego Kursu Dyrygenckiego (maestro Jerzy Salwarowski, Gdynia 2008). Brała udział w mistrzowskich kursach wokalnych u prof. Jolanty Janucik (Teresin 2009, Jarosław 2012, 2013). W roku szkolnym 2008/2009 współprowadziła orkiestrę ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Od roku 2012 prowadzi orkiestrę PSM nr 1 im. Oskara Kolberga. Dyrygowała w ramach Com’in Festival 2008, współpracowała z Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej Górze (kwiecień 2010).

Izabella Goldstein

Dyrygentka Chóru Żydowskiego „Clil” od kwietnia 2006 r. do kwietnia 2010 r. Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną im. F.F. Chopina w specjalności dyrygentura chóralna na Wydziale Edukacji Muzycznej w klasie prof. Andrzeja Banasiewicza. Ponadto jest studentką Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w klasie prof. Andrzeja Niemierowicza. Wielokrotnie była uczestniczką seminariów kodalyowskich
w Polsce i na Węgrzech, a także seminarium Carla Orffa organizowanym przez AMFC
w Warszawie. Jest muzykiem wszechstronnym, współpracowała z różnymi zespołami m.in.
z Grodziskim Chórem Dziecięcym, z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym ZHP Gawęda, z Zespołem Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Ma szerokie doświadczenie pedagogiczne w pracy z ludźmi w różnym wieku zajmującymi się muzyką w ruchu amatorskim. Wielokrotnie była uczestniczką przedstawień artystycznych różnego typu oraz licznych koncertów.

Agnieszka Najmałowska

Założycielka i dyrygentka Chóru Żydowskiego „Clil” od marca 2003 r. do lutego 2006 r. Ukończyła specjalizację dyrygencką na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Łodzi. Idea stworzenia chóru narodziła się na początku 2003 roku, gdy po powrocie z pierwszej wizyty w Izraelu Agnieszka nawiązała kontakt ze społecznością żydowską w Polsce. Jako osoba z wykształceniem muzycznym zapragnęła wykorzystać swoje umiejętności, by wziąć czynny udział w odradzaniu się bogatej żydowskiej kultury muzycznej. Chór Żydowski ułatwił zarówno samej dyrygentce, jak i wielu śpiewającym pod jej kierunkiem osobom spotkanie z żydowską tradycją i sięgnięcie do własnych korzeni kulturowych.